75 -25

23.04.2021

Det er ikke alltid så enkelt å sette inn hvor skoen trykker. Vi trenger kanskje hjelp til dette. Vi fokuserer på ditt tankemønster og lager nye rutiner, sammen med deg.

Å sortere tanker og handling er ikke lett, så derfor lager vi en god oppfølgende prosess for deg over 3 perioder, tiden kan variere, men elementer som 

75 % positivt, og 25 % negativt

Fokus - Indre motivasjon - Mestring

"Finn elementer i hverdagen som motiverer deg, bruk tid, vær tålmodig og be om hjelp av mennesker som motiverer deg, kanskje til og med bare for en liten prat".

Fokus, indre motivasjon og mestring.......

1. Fokus: Å ha fokus, være klar på en bestemt ting, eller fokus på et bestemt område, en bestemt handling. Midtpunkt.

2. Indre motivasjon: Hvis en person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv er det snakk om indre motivasjon. Ytre motivasjon er når personen gjør noe fordi han ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten.

3. Mestring: Mestringsbegrepet innebærer at personen tillegger egne evner og ressurser betydning i kontroll av atferd. Generelt opplever vi en overdreven følelse av kontroll og mestringsmulighet, noe som psykologisk sett er gunstig.

Dette er hva vi jobber med i vårt prosjekt. For at det lettere skal være mulig å forstå, så begynner vi med å tenke oss 75% "lykke", og 25% "ulykke".

Å være 75% fornøyd med livet, vil det dessverre alltid være elementer som vi er misfornøyd med, la oss si det er 25%.

75% "positivt", 25% "negativt"

Vårt program gir deg mer forståelse i ditt eget liv. Hverdagselementer blir samlet opp, og dialogen baserer seg på disse elementene.

Last ned vår flier for dette prosjektet, og ring oss på 45516301 for mer informasjon

Vil du vite mer om dette prosjektet, så ta gjerne kontakt her....

Sparringspartner Norge AS  / Konto 9802 36 90209 
                           Org nr 999074154
Alle rettigheter forbeholdt 2021
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang