"Vi bruker mye erfaringsbasert kunnskap i våre samtale-grupper og i en til en samtaler. Vi bruker også forskningsmateriale som skal underbygge våre teorier, men viktigst er vår lange erfaring og kompetanse".

Skrev boka "100 livsmotto, fra kjente og ukjente" i 2015.

Driver i dag podcasten Motivasjonspreik med Gisle Johnsen, og holder foredrag om alt ifra lokalhistorie, til mestring og motivasjon.

Jobber i dag på Sykehuset Telemark, som Spes. Helsefagarbeider. 

"Med rett fokus innen helse kan du nå langt" 

Tom Kjetil Olsen

Tom Kjetil Olsen

Tom Kjetil Olsen har jobbet innenfor mange fagfelt i sin snart 40 år lange arbeidskarriere.

Fra salg og markedsføring til helsearbeideren har skapt mange høye kompetansemål for denne karen. Og det er i både oppturer og nedturer man lærer å finne løsninger, kanskje mest i nedturer.

Tom Kjetil har jobbet med mange mennesker i årene fra 2009, og det innenfor helse og velferd, men også ved å bygge seg opp, og innse hvilke muligheter som finns i vår rike hverdag.

Som helsearbeider har TK erfaring fra trafikkskade-avdeling, fra rus og psykiatri, somatisk pleie, natt-tjeneste og ikke minst det private helsevesenet.

Som flere talerør i Norge, er også TK av den oppfatningen at vi i dag har et sykevesen og mangler helsevesen, derfor finns det et stort potensiale i dagens og fremtidens løsninger.

Fra tiden siden 1989 har TK også vært med å bygge kjede-drift, og kampanjer for hoteller, kjøpesenter og småbutikker på gateplan.

TK har jobbet med mange kjente og profilerte personer, men kanskje mest med "mannen i gata".

Driver av flere podcaster, og vært en aktiv og ambisiøs person i SoMe og ut i verden.

Tom Kjetil er utdannet Helsefagarbeider med tilleggsutdanning innen rehabilitering, rus & psykiatri og kreftbehandling.

TK har jobbet mange år i bolig, og jobbet med barne og ungdomspsykiatri, spiseforstyrrelser og autisme.

Tom Kjetil har også sertifisering som autorisert kursholder innen HLR og førstehjelp. 

I tillegg har TK autorisasjon som opplæringsansvarlig ved bruk av hjertestarter.

Ta direkte kontakt med TK på

E-post:tomkjetil@dinsparringspartner.net 

Følg meg: Facebook 

Sparringspartner på Facebook 

"Vi må glemme "varme hender", i dag må vi heller si "kloke hoder", for vi er ikke Snåsamannen, men profesjonelle helsearbeidere som vet at det å samarbeide og bygge team er det mest effektive og motiverende for alle, både pasient og helsearbeideren".

"Et fotball-lag vinner ikke serien med bare keepere"

Tom Kjetil Olsen

"Å jobbe med trafikk-skadde har gitt meg mange opplevelser, som gjør at jeg verdsetter mitt eget liv på en ny og bedre måte"

Tom Kjetil Olsen


Ida Marie A Roligheten

Ida er autorisert sykepleier, og jobber på Sykehuset Telemark, på ortopedisk avdeling. Hun har allerede lang erfaring innen helsearbeid, og brenner for forebyggende helse, og finne effektive og gode måter for å bedre helsen for alle. I Sparringspartner har Ida ansvar for å gi en faglig vurdering som sykepleier, i våre prosjekt og i våre samtaler. Hun er også referent i de fleste oppfølgingssamtaler.

Hennes erfaring har hun fra trafikkskadeavdeling som student, 1,5 år i hjemmetjenesten, 2 år på omsorgssenter, og over 2 år på ortopediske sengepost.

En av hennes oppgaver er også vår nett-oppbygging, og profil, med utdanning også innen media og kommunikasjon, er det et naturlig interesseområde. 

Ta direkte kontakt med Ida på

ida@dinsparringspartner.net

Tlf +47 99 47 64 14 

Ida Marie sitt motto er "Du skal gjøre mot andre, slik du vil at andre skal gjøre mot deg"

Ta kontakt med Ida på ida@dinsparringspartner.net 


Gisle Johnsen

Gisle Johnsen har i sitt 53 år lange liv, vært innom mange felt, men mest er han kjent for sine idrettsprestasjoner. I dag driver han med Triatlon og er i norgestoppen i sin klasse. Gjennomført fysiske prestasjoner som Norseman og VM i Triatlon på Hawaii.

Gisle er min PT, og rådgiver for å sette opp aktiviteter og fysiske treningsprogram, der det er nødvendig. 

Gisle har også hatt noen alvorlige øyeblikk i sitt liv, som har gjort han til den han er i dag.

Gisle er min partner i Motivasjonspreik, og Gisle har sin egen blogg.


"Fysisk trening er med på å gjøre din psykiske hverdag bedre" Tom Kjetil Olsen

Sparringspartner Norge AS  / Konto 9802 36 90209 
                           Org nr 999074154
Alle rettigheter forbeholdt 2021
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang